Mapatahan Maneh

6 Dec 2012

Sateuacana hapunten bilih kecap nu dianggo teu merenah, da abdi rumaos sanes sastrawan anu tiasa ngadamel kecap-kecap anu sae tur gampil diaos.

Kieu nya, sagala oge aya waktuna, moal gering hiji jalma lamun acan nepi kana waktuna, sakumaha manehna usaha hayang gering oge moal dibere. Aya waktuna hiji jalma kudu cape, aya waktuna hiji jalma kudu ngarasakeun beuratna merjuangkeun hirupna. Aya waktuna jalma kari ngasaan sagala kanikmatan anu geus diusahakeunana. Ulah rungsing keur teu boga duit, ulah hariwang usaha geus satakerkebek teu bebeunangan, ulah eureun diajar mun acan meunang pangarti anu pasti, ulah riweuh teuing kaditu kadieu nangan pijodoeun, ulah waka paciweuh mikiran (masa depan) kahareupna anu ngan dipikiran hungkul teu make rencana jeung upaya bari dibarengan ku du’a (do’a), da sagalana oge aya waktuna.

Mun diibaratkeun Drama mah, aya adegan dimana urang bakal manggih kabungah, aya oge adegan dimana urang kudu narima kasusah. Jeung kabeh adegan eta teh geus ditangtukeun dina sknario iraha waktuna. Tah skenario eta sebut weh takdir. Takdir urang teh sabenerna mah geus aya, ngan pedah urang na we nu teu dibrnyaho kahareupna kudu kumaha jadi weh mun balik deui ka skenario mah urang teh kudu aya improvisasi. Naha bet kudu aya improvisasi? Da sabenerna mah skenario hirup jalma teh sarua kabehanana oge nyaeta keur “IBADAH” timimiti milih agama nu bener nepi ka ngaji leuwih jero kana eta agama sangkan paham eusi eta agama nu sabener-benerna. Tah didieu carita hiji jalma teh mun euweuh improvisasi mah nya kabehanana we sarua, kasarna mah mun jadi guru teh jadi guru we kabehanana, euweuh nu sejen. Ku improvisasi, carita tiap jalma jadi bareda, aya anu jadi tukang dagang, aya anu jadi guru, aya anu jadi pejabat jeung sajabana. Ku improvisasi oge jadi aya bedana tukang dagang nu hiji jeung nu sejena, guru nu hiji jeung guru nu sejena. Tah jiga kieu we lah sakilat gambaranana mah.

Balik deui ka masalah waktu, jadi ulah sok hariwang kana nanaon teh da sabenerna mah geus diatur waktuna iraha urang bakal kieu, iraha urang bakal kitu NGAN “pedah urangna we teu nyaho”.

Jadi intina tong leupas ti niat ibadah we hirup mah, keun we pasrah jeung sabar tur tarimakeun naon anu geus dipaparinan tur diguratkeun ku Gusti Alloh ka urang. Mun bisa mah kudu syukur urang masih keneh dibere nikmat sagala rupa ku Gusti Alloh. Lobakeun we sodaqoh, mantuan batur anu bantuaneun, ulah boga prasangka gorneg ka batur utama na mun batur meunang kasenang. Usahakeun we nyonto ka Jungjungan urang nabi Muhammad SAW samampuna sabisana sabisa-bisa urang.

Sakali deui hapunten bilih aya kecap anu teu merenah tur nyentug kana manah.

Mugi catetan ieu janten barokah kanggo nu maos atanapi ka nu nyebarkeunana.
AMIN
:)


TAGS Mapatahan Mapatahan maneh papatah pepatah


-

Author

Follow Me

Search

Recent Post